Procemm

Proč využít naše služby?

Vyhovíme vašim přáním

Vždy děláme vše proto, abychom mohli vyhovět vašim požadavkům v oblasti:

  • kvality
  • termínu vyhotovení
  • ceny
  • spolehlivosti
  • specifických úprav
  • dalšího servisu

Zkušenosti a kvalifikovanost

Těžíme z celoživotních zkušeností našich zaměstnanců v elektro-technických oblastech. Naše výrobky se nachází v řadě průmyslových odvětví. Nejvíce služeb zajišťujeme pro automobilový průmysl. Produkty, které prošly našimi dílnami, spolehlivě fungují pod kapotami aut po celém světě. Klademe důraz na kvalitní výrobní postupy, které zajišťují kvalifikovaní pracovníci naší firmy.

Profesionální vybavení a inovace

Naše pracoviště jsou vybavena profesionálním zařízením pro kvalitní plnění požadavků našich klientů. Chceme vám trvale poskytovat služby nejvyšší kvality. Proto průběžně sledujeme moderní trendy a osvědčené nové postupy přejímáme do našeho systému. Každým rokem probíhá také zavádění nových služeb, abychom vám mohli nabídnout plný servis.

Služby pro vás neustále zlepšujeme

Kvalita

Kvalitu považujeme za samozřejmost. Každý náš pracovník si uvědomuje, že je na jedné straně dodavatelem a na straně druhé zákazníkem. Chápe, že má povinnost požadovanou kvalitu nejen dodávat, ale rovněž ji vyžadovat od všech interních i externích dodavatelů. Na kvalitě si zkrátka zakládáme. Víme totiž, že je nezbytným předpokladem pro stabilitu a dlouhodobou ochranu naší společnosti.

Systém řízení jakosti

Je hnací silou procesu neustálého zdokonalování a zvyšování kvality ve všech činnostech naší společnosti. Nejdůležitějším cílem je průběžné zdokonalování zavedeného systému. Mimořádnou pozornost pak věnujeme vylepšování procesního managementu.

Program trvalého zlepšování

Je zaměřen na všechny činnosti směřující ke zdokonalování metod výrobního procesu, zvyšování kvality výrobků a zvyšování produktivity. Zároveň vede ke snižování přímých i nepřímých nákladů, což nám umožňuje poskytovat naše služby a výrobky za velmi dobré ceny. Uvědomujeme si, že program trvalého zlepšování a využívání nových poznatků vědy a techniky je velmi účinným faktorem vedoucím k hospodárnosti a efektivitě. Proto se neustále snažíme zvyšovat kvalifikaci a odbornost našich pracovníků na všech úrovních.