Procemm

Vstřikování plastů

  • Nabízíme výrobu plastových výlisků pomocí technologie injekčního vstřikování na strojích s uzavírací silou 30–130 T.
  • Výroba probíhá v poloautomatickém nebo automatickém cyklu.

Výroba plastových výlisků

  • Lisujeme na formách dodaných klientem.
  • Nabízíme rovněž následné montáže a opracování výrobku.
  • Provádíme sériovou výrobu vstřikovaných plastových dílů ze všech běžných termoplastů.
  • Výroba probíhá v automatickém nebo poloautomatickém cyklu (obstřik kovových zálisků, průchodek na kabelových svazcích a koncovek).